Turystyka muzealna

Agnieszka Wartecka-Ważyńska

Abstrakt


Każdy naród tworzy charakterystyczną sobie kulturę materialną i niematerialną, która jest częścią jego świadomości społecznej. W historii danych narodów wiele elementów tej kultury jest zapomniana, ulega zniszczeniu. Stąd też tworzone były i są muzea, jako instytucje zajmujące się ochroną kulturalnego dziedzictwa ludzkości. Muzea zatem stanowią podstawową bazę turystyki muzealnej, która jest jedną z ważnych form turystyki kulturowej.

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Wyszowska I., Jędrysiak T., 2017, Turystyka muzealna, PWE Warszawa
DOI: http://dx.doi.org/10.62875/tk.v4i0.985

Odniesienia

  • Obecnie brak jakichkolwiek odniesień.


Copyright (c) 2018 Agnieszka Wartecka-Ważyńska

Instytucja sprawcza:

Instytut Sportu, Turystyki i Żywienia Uniwersytetu Zielonogórskiego

      

Logo UZ / Biuro Promocji

 
 
 
 
 
 

Bazy czasopism


Copyright ©  Turystyka Kulturowa 2008-2024. ISSN 1689-4642