Vol 5 (2016)

(wrzesień-październik). Temat: turystyka kulinarna

Redaktorzy: Karolina Buczkowska-Gołąbek i Damian Werczyński

Spis treści

Strona tytułowa numeru


Redakcja Turystyka Kulturowa 1-5
Strona tytułowa i impressum PDF

Artykuły


Andrzej Stasiak 6-28
Turystyka kulinarna w gospodarce doświadczeń PDF

Andrzej Kowalczyk 29-59
Turystyka kulinarna – podejścia ‘geograficzne’ i ‘niegeograficzne’ PDF

Dominik Orłowski, Magdalena Woźniczko 60-100
Turystyka kulinarna w Polsce – wstępne badania nad fenomenem zjawiska PDF

Magdalena Duda-Seifert, Marta Drozdowska, Mateusz Rogowski 101-114
Produkty turystyki kulinarnej Wrocławia i Poznania – analiza porównawcza PDF

Joanna Poczta, Małgorzata Zagrocka 115-130
Uwarunkowania rozwoju turystyki winiarskiej w Polsce na przykładzie regionu zielonogórskiego PDF

Przemysław Charzyński, Zbigniew Podgórski, Agata Kamecka 131-144
Potencjał rozwoju turystyki kulinarnej w Korei Południowej PDF

Karolina Buczkowska-Gołąbek, Katarzyna Herbik 145-161
Kuchnie świata jako atrakcja turystyki kulinarnej dla Polaków w Polsce w kontekście trzech czasów podróży PDF

Recenzje książek naukowych


Zygmunt Kruczek 162-164
Turystyka kulinarna – fenomen naszych czasów PDF

Analiza potencjału turystyczno-kulturowego


Gorączko Marcin, Aleksandra Gorączko 165-181
Raport z analizy potencjału turystyczno-kulturowego Łęczycy i powiatu łęczyckiego PDF

Erik Wolf 182-190
Raport dotyczący turystyki kulinarnej PDF