Vol 4 (2017)

(lipiec-sierpień)

Radaktor numeru: Jacek Borzyszkowski

Spis treści

Strona tytułowa numeru


Redakcja Turystyka Kulturowa 1-6
Strona tytułowa i impressum PDF

Artykuły


Agnieszka Lisowska 7-29
Norweski „hotel skansenowski”, czyli o połączeniu funkcji kulturowej z komercyjną PDF

Weronika Pokojska 30-41
Szlaki kultury industrialnej jako element procesu rewitalizacji obszarów poprzemysłowych PDF

Janusz M. Ślusarczyk 42-58
Horyzonty geograficzne starożytnych turystów greckich PDF

Bartosz Małolepszy, Lucyna Kaczmarkiewicz 59-72
Turystyka na obszarze sacrum. Przykłady działań turystycznych i edukacyjnych zrealizowanych w katedrze poznańskiej PDF

Weronika Pokojska, Agnieszka Pudełko 73-87
Masowość a turystyka kulturowa – doświadczenia uczestników Światowych Dni Młodzieży w Krakowie PDF

Tomasz Sahaj 88-109
Atrakcje turystyczne polskich miast w kulturze popularnej: Powieści kryminalne Poznania PDF

Michał Słoniewski 110-126
Dziedzictwo materialne ostatnich Romanowów szansą rozwoju turystyki kulturowej w Spale i Białowieży PDF

Analiza potencjału turystyczno-kulturowego


Agnieszka Lisowska, Agnieszka Wieszaczewska 131-154
Raport z analizy potencjału turystyczno-kulturowego powiatu wałbrzyskiego i miasta na prawach powiatu Wałbrzycha PDF

Recenzje książek naukowych


Grzegorz Kwiatkowski 127-130
Festivalisation of Urban Spaces. Factors, Processes and Effects - recenzja PDF

Dyskusja naukowa


Jacek Borzyszkowski 155-163
Wpływ eventów na destynacje turystyczne w obszarze turystyki kulturowej PDF