Vol 5 (2017)

(wrzesień-październik). Temat: turyści kulturowi

Radaktorzy numeru: Karolina Buczkowska-Gołąbek, Agnieszka Lisowska

Spis treści

Strona tytułowa numeru


Redakcja Turystyka Kulturowa 1-6
Strona tytułowa i impressum PDF

Artykuły


Aleksandra Kijak-Sawska 7-18
Kultura Wschodu we wspomnieniach polskiej turystki. Ewa Dzieduszycka „Indie i Himalaje” PDF

Paweł Plichta 19-34
Filozofia (i) Camino de Santiago w narracjach Marka Kamińskiego o pielgrzymce PDF

Tomasz Sahaj 35-59
Powieści kryminalne i sensacyjne wybranych filozofów i socjologów jako elementy turystyki kulturowej i literackiej PDF

Izabela Ścibiorska-Kowalczyk 60-73
Konsumenci w turystyce muzealnej PDF

Stefan Bosiacki, Bernadeta Hołderna-Mielcarek 74-87
Doświadczenia zwiedzających kulturową atrakcję turystyczną. Studium przypadku: Brama Poznania ICHOT. PDF

Przemysław Charzyński, Zbigniew Podgórski 88-102
Polscy biro- i enoturyści – wstępna charakterystyka komparatystyczna PDF

Piotr Dominik 103-125
Autentyczność kulinariów i doznań kulinarnych motywacją do aktywności współczesnego turysty PDF

Recenzje książek naukowych


Izabela Wyszowska, Agnieszka Wartecka-Ważyńska 126-130
Przestrzeń turystyki kulturowej - praca zbiorowa pod redakcją naukową Dominika Orłowskiego PDF

Analiza potencjału turystyczno-kulturowego


Kamila Płazińska 131-151
Raport z analizy potencjału turystyczno-kulturowego miasta Rzeszowa i powiatu rzeszowskiego PDF

Dyskusja naukowa


Karolina Buczkowska-Gołąbek 152-161
Rozwój i rezultaty badań nad turystyką kulturową w Polsce od roku 2008 PDF