Vol 6 (2017)

(listopad-grudzień)

Redaktor prowadzący numeru: Agnieszka Matusiak

Spis treści

Strona tytułowa numeru


Redakcja Turystyka Kulturowa 1-6
Strona tytułowa i impressum PDF

Artykuły


Aleksandra Śledziejowska, Karolina Buczkowska-Gołąbek 7-28
Kultura studencka znaczącym walorem turystycznym Coimbry PDF

Joanna Szydłowska 29-43
Reporter, nomada, turysta kulturowy. Refleksje na marginesie prozy podróżniczej Tomka Michniewicza PDF

Sylwia Dudek-Mańkowska, Aleksandra Wawrzyszak 44-63
Metody wyprowadzenia wizerunku destynacji z kryzysu PDF

Kamila Ziółkowska-Weiss 64-76
Czynniki kulturowe warunkujące aktywność i kierunki turystyczne chicagowskiej Polonii PDF

Kamil Potrzuski 77-93
Budowa Domu Turystycznego w Warszawie jako odpowiedź na rozwój turystyki kulturowej w stolicy Polski w latach trzydziestych XX wieku PDF

Krzysztof Kołodziejczyk 94-139
Muzea regionalne w Republice Czeskiej – różnorodność użytkowania zabytkowych siedzib PDF

Recenzje książek naukowych


Marcelina Solińska 140-144
Antropologia turystyki – praca zbiorowa pod redakcją naukową Sabiny Owsianowskiej i Ryszarda Winiarskiego PDF

Analiza potencjału turystyczno-kulturowego


Marcin Gorączko, Michał Targowski 145-167
Raport z analizy potencjału turystyczno-kulturowego Chełmna i powiatu chełmińskiego PDF

Dyskusja naukowa


Armin Mikos von Rohrscheidt 168-181
Zarządzanie obszarowymi programami i produktami turystyki kulturowej a eventy kulturowe PDF