Vol 5 (2015)

Maj

Redaktor prowadzący: Piotr Kociszewski

Spis treści

Strona tytułowa numeru


Redakcja Turystyka Kulturowa 1-5
Strona tytułowa i impressum PDF

Artykuły


Joanna Papińska-Kacperek, Joanna Kowalczyk-Anioł 6-20
Wykorzystanie mediów elektronicznych w turystyce kulturowej na przykładzie muzeów i miejskich aplikacji mobilnych PDF

Michał Artur Słoniewski 21-38
Dziedzictwo kulturowe Spały i jego wpływ na rozwój turystyki PDF

Elżbieta Stach 39-54, 114-129
Wykorzystanie potencjału militarno-historycznego dla potrzeb turystyki na przykładzie Szlaku Frontu Wschodniego I Wojny Światowej w województwie małopolskim PDF PDF (English)

Agnieszka Lisowska 55-76
Zagospodarowanie dużych form przekształcenia krajobrazu na cele turystyki – na wybranych przykładach PDF

Recenzje książek naukowych


Małgorzata Durydiwka 77-79
Założenia i determinanty podtrzymywalności lokalnego rozwoju turystyki PDF

Analiza potencjału turystyczno-kulturowego


Bartosz Antoniewicz, Armin Mikos v. Rohrscheidt 80-107
Raport z analizy potencjału turystyczno-kulturowego miasta Jarocin i powiatu jarocińskiego PDF

Dyskusja naukowa


Zygmunt Kruczek 108-113
Czy turystyka kosmiczna (Space Tourism) jest formą turystyki kulturowej czy przygodowej? PDF