Vol 3 (2018)

(maj-czerwiec). Temat: Patologie w turystyce kulturowej

Radaktorzy numeru: Magdalena Banaszkiewicz i Paweł Plichta

Spis treści

Strona tytułowa numeru


Redakcja Turystyka Kulturowa 1-6
Strona tytułowa i impressum PDF

Artykuły


Marek Kazimierczak 7-18
Podróż w przestrzeni moralnej turysty kulturowego PDF

Krzysztof Kasprzak 19-28
Globalny Kodeks Etyki w Turystyce a ochrona różnorodności biokulturowej PDF

Zygmunt Kruczek 29-41
Turyści vs. mieszkańcy. Wpływ nadmiernej frekwencji turystów na proces gentryfikacji miast historycznych na przykładzie Krakowa PDF

Janina Hajduk-Nijakowska 42-57
W pogoni za sensacją. Kulturowy wymiar mrocznej turystyki (dark tourism) PDF

Adam Żaliński 58-68
Problematyczne zachowania turystów z perspektywy przewodników pracujących w obiektach turystycznych Łemkowszczyzny. Wstępne wyniki badań terenowych PDF

Tomasz Lidzbarski 69-92
Raj stwarzany, raj odnajdywany. Obraz greckiej wyspy Zakynthos w narracjach organizatorów turystyki działających w Polsce PDF

Recenzje książek naukowych


Anna Duda 93-96
Heritage of Death Landscapes of Emotion, Memory and Practice PDF

Zbigniew Semik 97-100
Alternatywny przewodnik po Nowej Hucie – Nowa Huta dla średniozaawansowanych PDF

Analiza potencjału turystyczno-kulturowego


Franciszek Mróz 101-134
Waloryzacja i ocena potencjału turystyczno-kulturowego Drogi św. Jakuba Camino Polaco (odcinek „Suwalszczyzna” oraz „Warmia i Mazury”: Dusznica – Olsztyn) PDF

Dyskusja naukowa


Magdalena Banaszkiewicz 135-145
Etyka turystyki a patologie w turystyce kulturowej PDF