Vol 3 (2019)

Kłopotliwe dziedzictwo w turystyce kulturowej

redaktorzy prowadzący: Magdalena Banaszkiewicz, Łukasz Gaweł

Spis treści

Strona tytułowa numeru


Redakcja Turystyka Kulturowa 1-6
Strona tytułowa i impressum PDF

Artykuły


Armin Mikos von Rohrscheidt 7-32
Zarys dziejów interpretacji dziedzictwa w turystyce i propozycja ich systematyki PDF

Zygmunt Kruczek 33-52
Rola turystyki w zachowaniu dziedzictwa przemysłu naftowego w Polskich Karpatach PDF

Joanna Ziarkowska 53-76
Dziedzictwo uznane – wpis na Listę UNESCO a atrakcyjność turystyczna (na przykładzie Tarnowskich Gór) PDF

Ada Górna, Krzysztof Górny 77-91
Dziedzictwo niewolnictwa w Afryce Zachodniej – przedmiot ochrony UNESCO i produkt turystyczny PDF

Jarosław Klaś 92-114
Nowa Huta na szlakach kulturowych PDF

Martyna Elżbieta Pilarska 115-141
Zapomniane dziedzictwo – szlakiem siemianowickich ewangelików PDF

Tomasz Grzyb 142-162
Zapomniane dziedzictwo? Ślady protestantyzmu w wielokulturowej przestrzeni Podlasia i ich wykorzystanie w internetowej promocji turystycznej na poziomie regionalnym i lokalnym PDF

Joanna Wałkowska 163-179
Nieczynne cmentarze protestanckie: kłopotliwe dziedzictwo czy niewykorzystany potencjał turystyczny? PDF

Analiza potencjału turystyczno-kulturowego


Tomasz Duda 180-201
Raport z analizy potencjału turystyczno-kulturowego powiatu kamieńskiego PDF

Recenzje książek naukowych


Zbigniew Semik 202-206
Nowa Huta. Architektoniczny portret miasta drugiej połowy XX wieku - Nowa Huta ab ovo PDF

Dyskusja naukowa


Magdalena Banaszkiewicz, Łukasz Gaweł 207-220
Dziś i jutro turystyki dziedzictwa PDF