Vol 6 (2019)

Numer 6 / 2019

Agnieszka Matusiak

Spis treści

Strona tytułowa numeru


Redakcja Turystyka Kulturowa 1-6
Strona tytułowa i impressum PDF

Artykuły


Kinga Maria Czerwińska 7-18
Odkrywając na nowo, odkrywając inaczej. Dziedzictwo kulturowe w kontekście turystyki na przykładzie współczesnego pasterstwa w Beskidzie Śląskim PDF

Anna Maria Kolasińska 19-33
Wykorzystanie nowych technologii cyfrowych w ramach ekspozycji przyrodniczych funkcjonujących w polskich parkach narodowych PDF

Witold Warcholik 34-45
Questing w Małopolsce – droga do odczytania genius loci ? PDF

Krzysztof Kasprzak, Beata Raszka 46-60
Planowany rozwój polskich dróg wodnych zagrożeniem dla kulturowych usług rzek PDF

Armin Mikos von Rohrscheidt 61-102
Interpretacja dziedzictwa we współczesnej turystyce kulturowej. Cele i założenia, poziomy i wymiary programów, rodzaje podejmowanych działań PDF

Analiza potencjału turystyczno-kulturowego


Tomasz Duda 103-125
Raport z analizy potencjału turystyczno-kulturowego powiatu gryfińskiego PDF

Recenzje książek naukowych


Armin Mikos v. Rohrscheidt 126-135
Freeman Tilden: „Interpretacja dziedzictwa” PDF

Dyskusja naukowa


Kinga Czerwińska 136-158
Dziedzictwo w strategiach turystyki kulturowej PDF