Vol 4 (2020)

Nr 4 / 2020 Lipiec-Sierpień

Redaktor: dr hab. Karolina Buczkowska-Gołąbek

Spis treści

Strona tytułowa numeru


Redakcja Turystyka Kulturowa 1-6
Strona tytułowa i impressum

Artykuły


Tomasz Lidzbarski 7-46
Overtourism: poza granicami sukcesu. Funkcje i dysfunkcje turystyki na greckiej wyspie Zakynthos PDF

Magdalena Duda-Seifert 47-62
Panorama Racławicka jako ikoniczna atrakcja turystyczna Wrocławia PDF

Aleksandra Kallas 63-85
Slavery Heritage in Online Promotion of Tourist Plantations and TripAdvisor Reviews: An Analysis PDF (English)

Kamila Joanna Ziółkowska-Weiss 86-104
Krakowski Kazimierz w kontekście turystyki sentymentalnej Żydów PDF

Jan Walczak 105-119
Postać św. Wojciecha w służbie umacniania relacji polsko-czeskich po roku 2016 i promocji wspólnej historii poprzez turystykę – Międzynarodowy Szlak Św. Wojciecha PDF

Krzysztof Piotr Kołodziejczyk 120-161
Ruch turystyczny w ponadregionalnych ośrodkach turystyki kulturowej w Republice Czeskiej – analiza porównawcza na przykładzie Kutnej Hory i Kroměříža PDF

Analiza potencjału turystyczno-kulturowego


Monika Zdziech, Przemysław Charzyński 162-190
Raport z analizy potencjału turystyczno-kulturowego powiatu brodnickiego PDF

Recenzje książek naukowych


Paweł Plichta 191-208
Od inności do normalności. Turystyka zagraniczna Polaków w mozaice wspomnień PDF

Dyskusja naukowa


Joanna Ślaga, Paweł Plichta 209-246
Pytanie 91: Potencjał muzeów uczelnianych w turystyce kulturowej. Jaki potencjał kryje się w muzeach uczelnianych dla turystyki kulturowej? PDF