Vol 7 (2015)

Lipiec

Redaktor prowadzący: Izabela Wyszowska

Spis treści

Strona tytułowa numeru


  1-5
Strona tytułowa i impressum PDF

Artykuły


Sławomir Dorocki, Paweł Struś 6-17
Regionalne zróżnicowanie turystyki kulinarnej na terenach wiejskich Francji PDF

Tomasz Sahaj 18-33
Analizy socjologiczne w powieściach podróżnych Billa Brysona. Studium przypadku PDF

Joanna Ziarkowska, Dominik Ziarkowski 34-53
Status quo czy panta rhei? Atrakcje turystyczne Krakowa od końca XVIII wieku do czasów współczesnych PDF

Jacek Kaczmarek, Monika Paluch 54-76
Kreatywność turystyki vs. turystyka kreatywna – wstęp do dyskusji PDF

Jerzy Oleszek 77-91
Znaczenie elementów kultury niematerialnej w krajobrazie wsi Doliny Białej Lądeckiej PDF

Recenzje książek naukowych


Izabela Wyszowska 92-95
Oblicza wielkopolskiego pielgrzymowania. Studium etnograficzne na przykładzie sanktuariów maryjnych PDF

Analiza potencjału turystyczno-kulturowego


Armin Mikos v. Rohrscheidt 96-130
Raport z analizy potencjału turystyczno-kulturowego powiatu ząbkowickiego PDF

Dyskusja naukowa


Łukasz Gaweł 131-136
Czy jest sens podejmować walkę z pewnym rodzajem zachowania tubylców wobec turystów w imię politycznej poprawności? PDF