Vol 4, No 121 (2021)

Varia

Redaktor prowadząca: Agnieszka Matusiak

Spis treści

Strona tytułowa numeru


Redakcja Turystyka Kulturowa 1-6
Strona tytułowa i impressum PDF

Artykuły


Dominik Sikorski, Justyna Wicher 7-27
Potencjalne destynacje turystyki filmowej w Polsce na podstawie analizy miejsc produkcji filmów i seriali PDF

Dominik Ziarkowski 28-57
Catalogue or Guidebook? Izabela Czartoryska’s Poczet pamiątek zachowanych w Domu gotyckim w Puławach (Collection of Memorabilia Preserved in the Gothic House in Puławy) PDF (English)

Olga Ilona Smoleńska 58-86
Miasto, które wyzwala energię i zdrowie, czyli analiza potencjału turystyczno-rekreacyjnego Wągrowca i jego wpływu na zdrowy styl życia mieszkańców (na przykładzie nauczycieli ZS nr 2) PDF

Anna Katarzyna Mazurek-Kusiak 87-108
Znaczenie tanatoturystyki w rozwoju wychowawczym i edukacyjnym młodzieży – przykład województwa lubelskiego PDF

Andrzej Kucner 109-128
Praktyczne wykorzystanie myślenia projektowego oraz analizy trendów w tworzeniu rozwiązań dla Szlaku Kopernikowskiego oraz szlaku rowerowego Green Velo PDF

Iza Opas-Zajdlewicz 129-156
Rola produktów turystyki kulturowej w kształtowaniu postrzegania Ystad i regionu Skanii (południowa Szwecja) przez turystów z Pomorza Zachodniego PDF

Magdalena Kugiejko, Piotr Kociszewski 157-182
Organizacja czasu wolnego w obliczu pandemii COVID-19 - doświadczenie różnych pokoleń (osób młodych i seniorów) PDF

Izabela Ścibiorska-Kowalczyk 183-203
Dyferencjacja produktu dziedzictwa kulturowego na przykładzie Powiatowego Systemu Informacji o Atrakcjach Kulturowych na Ziemi Raciborskiej PDF

Analiza potencjału turystyczno-kulturowego


Marcin Gorączko 204-233
Raport z analizy potencjału turystyczno-kulturowego powiatu lipnowskiego PDF

Recenzje książek naukowych


Paweł Plichta 234-237
Andrzeja Murawjowa peregrynacje do kolebek chrześcijaństwa (Jerozolima, Rzym, Kijów) PDF

Dyskusja naukowa


Michał Dulak, Paweł Plichta, Kamila Ziółkowska-Weiss, Krzysztof Kasprzak, Armin Mikos von Rohrscheidt 238-270
Pytanie 97: Jak kształtować atrakcyjną ofertę w ramach turystyki kulturowej skierowaną do Polonii i Polaków mieszkających zagranicą? PDF

Artykuły przeglądowe


Armin Mikos von Rohrscheidt 271-466
Naukowa refleksja na temat turystyki kulturowej na świecie i w Polsce. Obszary badawcze, kluczowe publikacje, rozwój. PDF