Vol 2, No 123 (2022)

numer zbiorczy czerwiec 2022

redaktor prowadzący: dr hab. Jacek Borzyszkowski, prof WSB

Spis treści

Strona tytułowa numeru


Redakcja Turystyka Kulturowa 1-6
Strona tytułowa i impressum

Artykuły


Klaudia Dziadowicz, Magdalena Kubal-Czerwińska 7-47
Literatura naukowa, popularnonaukowa i piśmiennicze relacje z podróży o kontrowersyjnych zjawiskach w turystyce - fenomen turystyki slumsowej PDF

Krzysztof Piotr Kołodziejczyk 48-112
Dušan Jurkovič i jego dzieła w kontekście rozwoju produktu turystyki biograficznej PDF

Aleksandra Katarzyna Giełdoń - Paszek 113-130
Kolej żelazna - nieodłączny element turystyki kulturowej i jej wizualne dokumentacje. Historia i współczesne perspektywy badawcze PDF

Kamil Bartosz Potrzuski 131-154
Program turystyczny i krajoznawczy 36. Sesji Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego w Warszawie w 1937 roku. Przyczynek do historii turystyki kongresowej w II Rzeczpospolitej PDF

Tomasz Sahaj 155-186
Cmentarze poznańskie jako element dziedzictwa kulturowego i tanatoturystyki PDF

Małgorzata Lisiecka-Muniak 187-213
Turystyka filmowa w Tajlandii – filmowe miejsca i praktyki podróżnicze PDF

Marcin Pasek, Dariusz Jacek Olszewski-Strzyżowski 214-236
Płeć jako kategoria identyfikacji turysty kulturowego w nawiązaniu do jego zrównoważonego światopoglądu PDF

Analiza potencjału turystyczno-kulturowego


Agnieszka Kowalik 237-280
Raport z analizy potencjału turystyczno-kulturowego powiatu bocheńskiego PDF

Recenzje książek naukowych


Krzysztof Kasprzak, Beata Raszka 281-286
Dzikość. Jak kultury zwierzęce wychowują rodziny, tworzą piękno i osiągają pokój PDF

Dyskusja naukowa


Paweł Plichta, Armin Mikos von Rohrscheidt, Sergii Iaromenko, Tomasz Róg, Anna Duda, Wojciech Mazur, Marcin Gorączko, Krzysztof Kasprzak, Beata Raszka 287-337
Pytanie 99: Jak dbać o autentyczność dziedzictwa w obiektach odbudowanych po zniszczeniach? PDF