Vol 1, No 126 (2023)

Numer Tematyczny: Turystyka społeczna – społecznie organizowana

Redaktorzy prowadzący: dr Piotr Kociszewski, Sylwia Osojca-Kozłowska

Spis treści

Strona tytułowa numeru


Redakcja Turystyka Kulturowa 1-6
Strona tytułowa i impressum PDF

Artykuły


Armin Mikos von Rohrscheidt 7-54
Społecznie organizowana turystyka kulturowa. Kontekst i zjawisko, doświadczenia i podmioty PDF

Sylwia Irena Osojca-Kozłowska 55-87
Kontrowersje i konflikty w turystyce społecznie organizowanej na przykładzie miasta Świdnicy i dziedzictwa „Czerwonego Barona” PDF

Armin Mikos von Rohrscheidt 88-127
Społecznie organizowana turystyka kulturowa: programy i poziom zaangażowania organizatorów PDF

Agnieszka Muszyńska 128-153
Organizacja zrównoważonych wydarzeń w przestrzeni muzealnej angażujących dzieci i młodzież (na przykładzie wystawy „Ziemia (P)oddana") PDF

Iryna Manczak, Izabela Gruszka 154-181
Kierunki rozwoju oferty turystyki społecznej w wymiarze kulturowym – przypadek Krakowa i Wrocławia PDF

Małgorzata Durydiwka, Ivan Rogovoy, Piotr Kociszewski 182-198
'Online' czy w plenerze, czyli oferta wybranych warszawskich muzeów w dobie pandemii PDF

Analiza potencjału turystyczno-kulturowego


Marcin Gorączko, Aleksandra Gorączko 199-232
Raport z analizy potencjału turystyczno-kulturowego powiatu nowodworskiego PDF

Dyskusja naukowa


Paweł Plichta, Armin Mikos von Rohrscheidt, Beata Raszka, Krzysztof Kasprzak, Andrzej Kowalczyk 233-257
Pytanie 102: Jak turystyka kulturowa odpowiada na problemy społeczne? PDF

Recenzje książek naukowych


Mirosław Nalazek 258-259
Tourism market segmentation: selected aspects PDF