Vol 6 (2014)

Czerwiec

Redaktor prowadzący: Przemysław Buryan

Spis treści

Strona tytułowa numeru


Redakcja Turystyka Kulturowa 1-5
Strona tytułowa i impressum PDF

Artykuły


Monika Paluch 6-35
Dziedzictwo przemysłowe Żyrardowa jako część potencjału turystyki kulturowej Mazowsza Zachodniego PDF

Sebastian Bernat 36-51
Potencjał turystyki dźwiękowej PDF

Renata Jóźwik 52-69
Różnorodność dziedzictwa kulturowego w programach turystycznych wielkich metropolii – na przykładzie Londynu PDF

Izabela Wyszowska, Tadeusz Jędrysiak 70-89
Dziedzictwo kulturowe Ludwika Zamenhofa – idea przeszłości czy przyszłości? PDF

Recenzje książek naukowych


Przemysław Buryan 90-94
Jakość życia w kulturowych przestrzeniach podróżowania PDF

Analiza potencjału turystyczno-kulturowego


Przemysław Buryan, Armin Mikos v. Rohrscheidt 95-108
Raport z analizy potencjału turystyczno-kulturowego powiatu kołobrzeskiego PDF

Dyskusja naukowa


Ewa Malchrowicz-Mośko 109-115
Czy współczesne środki komunikacji masowej propagują zachowania, które wpisują się w ramy turystyki kulturowej? PDF