Vol 2 (2012)

Luty

Redaktor prowadzący: Jacek Borzyszkowski

Spis treści

Strona tytułowa numeru


Redakcja Turystyka Kulturowa 1-4
Strona tytułowa i impressum PDF

Artykuły


Łukasz Gaweł 5-27
Szlaki dziedzictwa kulturowego – praktyka zarządzania. Refleksje po audycie śląskiego Szlaku Zabytków Techniki PDF

Jacek Borzyszkowski 28-40
Zjawisko seksturystyki wśród kobiet PDF

Ewa Piasecka 41-52
Uczestnictwo w muzycznych wydarzeniach kulturalnych – forma turystyki czy tylko sposób spędzania czasu wolnego? PDF

Recenzje książek naukowych


Jacek Borzyszkowski 53-54
CityEvents. Place Selling in a Media Age PDF

Analiza potencjału turystyczno-kulturowego


Arkadiusz Ochmański, Armin Mikos v. Rohrscheidt 55-82
Raport z analizy potencjału turystyczno-kulturowego Miasta Wrocławia i powiatu ziemskiego Wrocławskiego PDF

Dyskusja naukowa


Agnieszka Matusiak 83-89
Czy powinny zostać wskazane i odpowiednio promowane sztandarowe obiekty, miejsca lub szlaki kulturowe w Polsce? PDF