Vol 3 (2012)

Marzec

Redaktor prowadzący: Magdalena Banaszkiewicz

Spis treści

Strona tytułowa numeru


Redakcja Turystyka Kulturowa 1-4
Strona tytułowa i impressum PDF

Artykuły


Anna Hebda 5-15
Warszawskie podróże kulinarne. Komunikacja podróży kulinarnych w materiałach reklamowych i recenzjach kulinarnych PDF

Tomasz Toman, Jacek Borzyszkowski 16-28
Wpływ Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej EURO 2012 na rynek turystyczny Trójmiasta w opinii mieszkańców aglomeracji PDF

Zygmunt Kruczek 29-40
Parki tematyczne jako flagowe atrakcje turystyczne. Rozwój i globalizacja PDF

Recenzje książek naukowych


Ewa Malchrowicz 41-46
Wpływ folkloru i tradycyjnej kultury ludowej na rozwój ruchu turystycznego na przykładzie Hiszpanii PDF

Analiza potencjału turystyczno-kulturowego


Jarosław Uglis 47-55
Raport z analizy potencjału turystyczno-kulturowego powiatu milickiego PDF

Dyskusja naukowa


Armin Mikos von Rohrscheidt 56-70
Opinia w kwestii rozważanej deregulacji zawodów pilota wycieczek i przewodnika turystycznego PDF