Vol 8 (2014)

Sierpień

Redaktor prowadzący numeru: Karolina Buczkowska

Spis treści

Strona tytułowa numeru


Redakcja Turystyka Kulturowa 1-5
Strona tytułowa i impressum PDF

Artykuły


Agata Stefanowska 6-19
Rola rzeki w rozwoju turystyki miejskiej na przykładzie Warszawy i wybranych miast europejskich PDF

Grzegorz Libor, Dorota Nowalska-Kapuścik 20-32
Regiony poprzemysłowe jako trend i atrakcja turystyczna na przykładzie województwa śląskiego i Południowej Walii PDF

Dorota Świtała-Trybek 33-50
Lokomotywy i wagoniki górnicze jako pamiątki historii oraz atrakcje turystyczne PDF

Tomasz Adamczyk, Marek Nowacki 51-68
Ocena atrakcyjności krajoznawczej destynacji żeglarskich z wykorzystaniem metody AHP PDF

Recenzje książek naukowych


Agnieszka Matusiak 69-71
Społeczno-kulturowe dysfunkcje turystyczne w krajach islamu PDF

Analiza potencjału turystyczno-kulturowego


Michał Suszczewicz, Armin Mikos v. Rohrscheidt 72-85
Raport z analizy potencjału turystyczno- kulturowego powiatu żarskiego PDF

Artykuły przeglądowe


Armin Mikos von Rohrscheidt 86-135
Kierunki badań i naukowa bibliografia turystyki kulturowej w Polsce i na świecie. Stan: sierpień 2014. PDF