Vol 4 (2012)

Kwiecień

Redaktor prowadzący: Ewa Malchrowicz

Spis treści

Strona tytułowa numeru


Redakcja Turystyka Kulturowa 1-4
Strona tytułowa i impressum PDF

Artykuły


Anna Urbaniak 5-22
Perspektywy rozwoju turystyki kulturowej na Syberii na przykładzie Republiki Ałtaju PDF

Małgorzata Rekosz-Piekarska 23-56
Rola źródeł i opracowań historii sztuki w programowaniu turystyki kulturowej w Polsce PDF

Joanna Ryszkiewicz 57-71
Potencjał dziedzictwa kultury żeglarskiej dla rozwoju turystyki kulturowej PDF

Recenzje książek naukowych


Karolina Buczkowska 72-75
Dialog międzykulturowy w turystyce. Przypadek polsko-rosyjski PDF

Analiza potencjału turystyczno-kulturowego


Przemysław Buryan 76-95
Wyniki analizy potencjału turystyczno-kulturowego andaluzyjskiego Szlaku Kalifatu Kordoby PDF

Dyskusja naukowa


Magdalena Banaszkiewicz 96-101
Samoświadomość turysty kulturowego PDF