Vol 2 (2011)

Luty

Redaktor prowadzący: Paulina Ratkowska

Spis treści

Strona tytułowa numeru


Redakcja Turystyka Kulturowa 1-3
Strona tytułowa i impressum PDF

Artykuły


Zygmunt Kruczek 4-21, 79-93
Egzotyczna turystyka kulturowa (trendy, organizatorzy, uczestnicy) PDF PDF (English)

Armin Mikos v. Rohrscheidt 22-54
(Re)animatorzy dawnej historii a podróże w czasie wolnym. Profil polskich uczestników ruchu „historical reenactment” i ich potencjał dla rozwijania turystyki kulturowej PDF

Recenzje książek naukowych


Paulina Ratkowska 55-60
Współczesne podróże kulturowe PDF

Analiza potencjału turystyczno-kulturowego


Piotr Kempski, Monika Szmańda 61-70
Waloryzacja turystyczno-kulturowa Kalisza i powiatu kaliskiego PDF

Dyskusja naukowa


Dariusz Dąbrowski 71-78
Jakie możliwości, zadania i perspektywy stoją przed polskim muzealnictwem regionalnym w kontekście wzbogacania oferty turystyczno-kulturowej poszczególnych regionów? PDF