Vol 5 (2012)

Maj

Redaktor prowadzący: Armin Mikos v. Rohrscheidt

Spis treści

Strona tytułowa numeru


Redakcja Turystyka Kulturowa 1-4
Strona tytułowa i impressum PDF

Artykuły


Michał Krueger 5-21
Śródziemnomorska turystyka archeologiczna – między ekskluzywnością a masowością PDF

Dominik Ziarkowski 22-37
Turystyka i sztuka – wzajemne relacje z perspektywy semiotycznej PDF

Przemysław Buryan 38-55
Region Andaluzji w różnych formach turystyki kulturowej PDF

Recenzje książek naukowych


Marek Piasta 56-63
Kultura i Turystyka – Wspólna droga PDF

Analiza potencjału turystyczno-kulturowego


Arkadiusz Ochmański 64-88
Raport z analizy potencjału turystyczno-kulturowego powiatu miejskiego katowickiego PDF

Dyskusja naukowa


Michał Jarnecki 89-92
Wytyczanie granic między turystyką kulturową a innymi formami turystyki PDF