Vol 5 (2011)

Maj

Redaktor prowadzący: Armin Mikos v. Rohrscheidt

Spis treści

Strona tytułowa numeru


Redakcja Turystyka Kulturowa 1-3
Strona tytułowa i impressum PDF

Artykuły


Jacek Borzyszkowski 4-16
Turystyka kulturowa w dokumentach planistycznych wybranych krajów europejskich PDF

Dorota Szczepanowicz 17-28
Turystyka religijna elementem turystyki kulturowej na przykładzie wyjazdów polskich grup turystycznych do Ziemi Świętej PDF

Recenzje książek naukowych


Gabriela Żuchowska 29-31
The Darker Side of Travel. The Theory and Practice of Dark Tourism PDF

Analiza potencjału turystyczno-kulturowego


Alina Trepińska 32-41
Waloryzacja turystyczno-kulturowa Ostrzeszowa i powiatu ostrzeszowskiego PDF

Dyskusja naukowa


Armin Mikos v. Rohrscheidt 42-48
Na jakiej podstawie można mierzyć efektywność turystyczną eventu? PDF