Vol 6 (2011)

Czerwiec

Redaktor prowadzący: Paulina Ratkowska

Spis treści

Strona tytułowa numeru


Redakcja Turystyka Kulturowa 1-3
Strona tytułowa i impressum PDF

Artykuły


Jacek Borzyszkowski 4-16
Wpływ eventu na rynek turystyczny – przykład ślubu księcia Williama i Kate Middleton PDF

Tadeusz Jędrysiak 17-35
Turystyka kulturowa w obiektach poprzemysłowych – zagadnienia ogólne PDF

Recenzje książek naukowych


Paulina Ratkowska 36-40
Turystyka religijna. Zagadnienia interdyscyplinarne PDF

Analiza potencjału turystyczno-kulturowego


Michał Stępniewski 41-49
Waloryzacja potencjału turystyczno-kulturowego Kościana i powiatu kościańskiego PDF

Dyskusja naukowa


Izabela Wyszowska 50-65
Czy absolwenci studiów ukierunkowanych na turystykę kulturową są/będą przygotowani do pracy zawodowej w turystyce? PDF