Vol 8 (2011)

Sierpień

Redaktor prowadzący: Karolina Buczkowska

Spis treści

Strona tytułowa numeru


Redakcja Turystyka Kulturowa 1-3
Strona tytułowa i impressum PDF

Artykuły


Magdalena Stefanik, Marta Kamel 4-29
Kreowanie markowego produktu turystyki kulturowej (na przykładzie potencjalnego produktu pt. Filmowym tropem po Polsce) PDF

Marek Piasta 30-49
Polskie dziedzictwo kulturowe na Łotwie – niewykorzystany potencjał turystyczny PDF

Recenzje książek naukowych


Magdalena Banaszkiewicz 50-53
Wielokulturowość w turystyce PDF

Analiza potencjału turystyczno-kulturowego


Damian Kołodziejczyk 54-60
Waloryzacja1 turystyczno-kulturowa Rawicza i powiatu rawickiego PDF

Artykuły przeglądowe


Karolina Buczkowska 61-65
Raport Ipsos (global @dvisor) z lutego 2011 r. Na temat: Mieszkańcy 24 krajów świata wybierają najprzyjemniejszy rodzaj wycieczki lub wakacji ("Global citizens in 24 countries choose thei primary pleasure trip/vacation type") PDF