Vol 9 (2014)

Wrzesień

Redaktor prowadzący: Piotr Kociszewski

Spis treści

Strona tytułowa numeru


Redakcja Turystyka Kulturowa 1-5
Strona tytułowa i impressum PDF

Artykuły


Andrzej Kowalczyk 6-31, 136-160
Od street food do food districts – usługi gastronomiczne i turystyka kulinarna w przestrzeni miasta PDF PDF (English)

Barbara Pabian 32-45
Folkloryzm i mistyfikacja w kulturowej działalności gospodarstw agroturystycznych – nieformalny sposób przekazywania wiedzy o kulturze ludowej PDF

Aneta Pawłowska, Łukasz Matoga 46-58
Wirtualne Muzea w Internecie – forma promocji i udostępniania dziedzictwa kulturowego czy nowy walor turystyczny? PDF

Michał Kupiec 59-74
Pole bitwy pod Sarbinowem (Zorndorf) jako obiekt turystyki kulturowej PDF

Agnieszka Pudełko 75-91
Turystyka literacka w Małopolsce PDF

Recenzje książek naukowych


Piotr Kociszewski 92-94
Krajobraz i turystyka. O wzajemnych relacjach PDF

Analiza potencjału turystyczno-kulturowego


Paweł Franczak, Magdalena Banaszkiewicz, Armin Mikos v. Rohrscheidt 95-127
Raport z analizy potencjału turystyczno- kulturowego miasta Krakowa i powiatu ziemskiego krakowskiego PDF

Artykuły przeglądowe


Arkadiusz Ochmański 128-135
Raport: Oferta edukacyjna w zakresie turystyki kulturowej na polskich uczelniach. Stan na 1 sierpnia 2014 PDF