Vol 12 (2011)

Grudzień

Redaktorzy prowadzący: Karolina Buczkowska, Ewa Malchrowicz

Spis treści

Strona tytułowa numeru


Redakcja Turystyka Kulturowa 1-3
Strona tytułowa i impressum PDF

Artykuły


Malwina Małecka 4-26
Turystyka dziedzictwa kulturowego wikingów PDF

Hanna Grzesiak 27-42
Prezentacja Kairu pod kątem możliwości rozwoju tanatoturystyki PDF

Recenzje książek naukowych


Karolina Buczkowska 43-47
Turystyka zrównoważona PDF

Analiza potencjału turystyczno-kulturowego


Jagoda Pawlak 48-56
Waloryzacja potencjału turystyczno-kulturowego Pleszewa i powiatu pleszewskiego PDF

Dyskusja naukowa


Piotr Zmyślony 57-61
Czy konieczne i wskazane jest wyodrębnianie komórek zajmujących się tylko kwestiami z zakresu turystyki kulturowej w strukturach instytucji odpowiedzialnych za rozwój i promocję turystyki w dużych miastach? PDF