Vol 6 (2012)

Czerwiec

Redaktor prowadzący: Agnieszka Matusiak

Spis treści

Strona tytułowa numeru


Redakcja Turystyka Kulturowa 1-4
Strona tytułowa i impressum PDF

Artykuły


Łukasz Bajda 5-27
Uwarunkowania rozwoju turystyki kulturowej w Bieszczadach PDF

Jolanta Skutnik 28-41
„No walk - no work” - o związku sztuki i podróży PDF

Jan Liniany 42-53
„Arabska Wiosna”. Socjologiczne spojrzenie na koncepcję rewolucji oraz jej wpływ na ruch turystyczny w Tunezji PDF

Recenzje książek naukowych


Agnieszka Matusiak 54-58
Człowiek podróżuje, tworzy, bawi się PDF

Analiza potencjału turystyczno-kulturowego


Tomasz Cerkaski 59-78
Wyniki analizy potencjału turystyczno-kulturowego Wielkopolskiej Drogi Świętego Jakuba PDF

Dyskusja naukowa


Dariusz Dąbrowski 79-84
Edukacja Regionalna a turystyka kulturowa PDF