Vol 4 (2014)

Kwiecień

Redaktor prowadzący: Ewa Malchrowicz-Mośko

Spis treści

Strona tytułowa numeru


Redakcja Turystyka Kulturowa 1-5
Strona tytułowa i impressum PDF

Artykuły


Sylwia Kulczyk 6-15
Atrakcyjność turystyczna krajobrazu – przykłady podejścia systemowego PDF

Joanna Poczta, Izabela Szebiotko 16-27
Seksturystyka – między turystyką kulturową a patologiczną PDF

Marcin Szulc 28-40
Struktura wartości osobistych i motywy zainteresowań osób biorących udział w rekonstrukcjach historycznych PDF

Przemysław Buryan 41-57
Nowe oblicza miast jako element miejskiej turystyki kulturowej na przykładzie azjatyckich tygrysów i innych azjatyckich metropolii PDF

Recenzje książek naukowych


Piotr Kociszewski 58-61
Kulturowe szlaki tematyczne Warszawy PDF

Analiza potencjału turystyczno-kulturowego


Paweł Franczak 62-77
Waloryzacja potencjału turystyczno-kulturowego Suchej Beskidzkiej i powiatu suskiego PDF

Dyskusja naukowa


Armin Mikos von Rohrscheidt 78-96
Czy turystyka jest dyscypliną naukową? PDF