Vol 2 (2013)

luty

Redaktor prowadzący: Jacek Borzyszkowski

Spis treści

Strona tytułowa numeru


Redakcja Turystyka Kulturowa 1-4
Strona tytułowa i impressum PDF

Artykuły


Przemysław Maćkowiak, Magdalena Maćkowiak, Sylwia Graja-Zwolińska, Anna Jęczmyk, Aleksandra Spychała, Jarosław Uglis 5-32
Formy popularyzacji fortecznego dziedzictwa kulturowego. Studium przypadku imprezy Weekend Forteczny w Poznaniu - sylwetka uczestnika PDF

Marta Duczyńska 33-45
Seksturystyka jako część produktu turystycznego, wpływającego na rozwój turystyki w regionie na przykładzie Kenii PDF

Anna Komsta 46-65
Problem dark tourism i jego możliwości w Polsce PDF

Recenzje książek naukowych


Jacek Borzyszkowski 66-68
Nowe wyzwania edukacji turystycznej. Turystyka w obszarach odmiennych kulturowo i przyrodniczo cennych. Turystyka osób niepełnosprawnych PDF

Analiza potencjału turystyczno-kulturowego


Armin Mikos von Rohrscheidt 69-85
Raport z analizy potencjału turystyczno-kulturowego powiatu dzierżoniowskiego PDF

Dyskusja naukowa


Zygmunt Kruczek 86-94
Jak przyciągnąć do Polski turystów kulturowych z Azji Wschodniej? PDF