Vol 3 (2013)

marzec

Redaktor prowadzący: Magdalena Banaszkiewicz

Spis treści

Strona tytułowa numeru


Redakcja Turystyka Kulturowa 1-4
Strona tytułowa i impressum PDF

Artykuły


Adam Pisarek 5-17
Wybrane wzory gościnności wobec wzorów praktyk turystycznych powstałych wokół zjawiska couchsurfingu PDF

Dorota Kozłowska, Wojciech Ryszkowski 18-34
Kompetencje formalno-prawne pilota wycieczek PDF

Joanna Ząbkowska-Para 35-48
Tropem autentyczności kulturowej Zakopanego PDF

Recenzje książek naukowych


Michał Jarnecki 49-51
Turystyka kulturowa w dobie przyspieszonej zmiany PDF

Agnieszka Matusiak 52-55
Góry - Człowiek - Turystyka PDF

Analiza potencjału turystyczno-kulturowego


Agnieszka Lisowska 56-71
Raport z analizy potencjału turystyczno-kulturowego miasta na prawach powiatu Jelenia Góra i powiatu jeleniogórskiego PDF

Dyskusja naukowa


Marek Nowacki 72-79
Rzeczywistaw wielkość ruchu turystyki kulturowej oraz dynamika jego zmian w ostatnich latach PDF