Vol 4 (2013)

kwiecień

Redaktor prowadzący: Ewa Malchrowicz

Spis treści

Strona tytułowa numeru


Redakcja Turystyka Kulturowa 1-4
Strona tytułowa i impressum PDF

Artykuły


Małgorzata Pstrocka-Rak, Magdalena Nowacińska 5-20
Uczestnictwo reanimatorów dawnej historii w imprezach turystyki kulturowej na przykładzie inscenizacji Bitwy pod Grunwaldem PDF

Joanna Poczta 21-35
Wiejska turystyka kulturowa zgodna z paradygmatem zrównoważonego rozwoju PDF

Kazimiera Orzechowska-Kowalska 36-55
Współczesny pielgrzym na szlaku do Santiago de Compostela PDF

Recenzje książek naukowych


Marek Kazimierczak 56-63
Szlak Piastowski w przebudowie. Struktura, zarządzanie, oferta kulturowo-turystyczna PDF

Piotr Kociszewski 64-67
Świadomi i pomocni. W stronę odpowiedzialnej turystyki. Przykłady z Nigru i Sierra Leone PDF

Analiza potencjału turystyczno-kulturowego


Michał Szuszczewicz 68-80
Raport z analizy potencjału turystyczno-kulturowego Wschowy i powiatu wschowskiego PDF

Dyskusja naukowa


Przemysław Buryan 81-88
Jak połączyć siły i wiedzę, aby zrealizować wiarygodne , wieloaspektowe badania stanu turystyki kulturowej w Polsce? PDF