Vol 2 (2008)

grudzień

Redaktor prowadzący: Armin Mikos v. Rohrscheidt

Spis treści

Strona tytułowa numeru


Redakcja Turystyka Kulturowa 1-3
Strona tytułowa i impressum PDF

Artykuły


Sławoj Tanaś 4-16
Miejsce cmentarzy w turystyce kulturowej - wokół problemu badawczego PDF

Armin Mikos v. Rohrscheidt 17-31
Kulturowe szlaki turystyczne - próba klasyfikacji oraz postulaty w zakresie ich tworzenia i funkcjonowania PDF

Recenzje książek naukowych


Michał Jarnecki 32-35
Turystyka kulturowa: fenomen, potencjał, perspektywy PDF

Analiza potencjału turystyczno-kulturowego


Armin Mikos v. Rohrscheidt 36-47
Waloryzacja turystyczno-kulturowa Miasta i Powiatu Kłodzko PDF