Vol 7 (2013)

lipiec

Redaktor prowadzący: Izabela Wyszowska

Spis treści

Strona tytułowa numeru


Redakcja Turystyka Kulturowa 1-4
Strona tytułowa i impressum PDF

Artykuły


Seweryn Kapinos 5-19
Brytyjskie kurorty nadmorskie – kres magii mola? PDF

Aleksandra Janicka 20-34
Ponadczasowa interkulturowość parku zabytkowego w Zatoniu jako ważny aspekt inicjacyjny dla utworzenia zatońskiego Parku Kulturowego PDF

Szymon Czajkowski, Ewa Malchrowicz-Mośko 35-45
Dziedzictwo polskiego Londynu epoki wczesno- i średniowiktoriańskiej oraz możliwości jego wykorzystania we współczesnej turystyce kulturowej PDF

Recenzje książek naukowych


Szymon Czajkowski 46-48
Materiały z VIII ForumPilotażu i Przewodnictwa. Problematyka deregulacji zawodu pilota wycieczek i przewodnika turystycznego PDF

Analiza potencjału turystyczno-kulturowego


Mieszko Sałamacha 49-61
Raport z analizy potencjału turystyczno-kulturowego Bolesławca i powiatu bolesławieckiego PDF

Dyskusja naukowa


Janusz Hochleitner 62-72
Oferta muzealna w perspektywie oczekiwań turystyki kulturowej PDF