Vol 6 (2009)

Czerwiec

Redaktor prowadzący: Armin Mikos v. Rohrscheidt

Spis treści

Strona tytułowa numeru


Redakcja Turystyka Kulturowa 1-3
Strona tytułowa i impressum PDF

Artykuły


Rafał T. Prinke 4-12
Turystyka genealogiczna – niedostrzegana nisza PDF

Andrzej Leśniewski 13-27
Społeczne placówki muzealne jako zaplecze regionalnej turystyki kulturowej na przykładzie Muzeum Regionalnego w Trzemesznie PDF

Recenzje książek naukowych


Armin Mikos v. Rohrscheidt 28-31
Komercjalizm turystyki kulturowej PDF

Analiza potencjału turystyczno-kulturowego


Paulina Soszyńska 32-38
Waloryzacja turystyczno-kulturowa powiatu słupeckiego PDF