Vol 10 (2013)

październik

Redaktor prowadzący: Łukasz Gaweł

Spis treści

Strona tytułowa numeru


Redakcja Turystyka Kulturowa 1-5
Strona tytułowa i impressum PDF

Artykuły


Alicja Kędziora 6-22
Kalifornijski dom Heleny Modrzejewskiej. Narodowy pomnik historyczny PDF

Katarzyna Plebańczyk 23-38
Turystyka kulinarna w kontekście zrównoważonego rozwoju w kulturze – perspektywy dla Polski PDF

Łukasz Gaweł 39-52
Rozwój turystyki a polityka zrównoważonego rozwoju miast historycznych (na przykładzie Krakowa) PDF

Recenzje książek naukowych


Łukasz Gaweł 53-56
Muzeum w sieci znaczeń. Zarządzanie z perspektywy nauk humanistycznych PDF

Analiza potencjału turystyczno-kulturowego


Bartosz Antoniewicz 57-72
Raport z analizy potencjału turystyczno-kulturowego miasta Jawor i powiatu jaworskiego PDF

Dyskusja naukowa


Łukasz Gaweł 73-80
Rola i znaczenie niematerialnego dziedzictwa kulturowego w kreowaniu ofert na rynku turystycznym PDF