Vol 9 (2013)

wrzesień

Redaktor prowadzący: Piotr Kociszewski

Spis treści

Strona tytułowa numeru


Redakcja Turystyka Kulturowa 1-4
Strona tytułowa i impressum PDF

Artykuły


Marta Derek 5-17
Turystyka poza utartym szlakiem – nowy model turystyki miejskiej PDF

Paulina Kosowska 18-29
Oferta kulturalna jako jedna z możliwości poznania charakteru kulturowego miasta – na przykładzie dzielnicy Friedrichshain-Kreuzberg w Berlinie PDF

Anna Kłos, Ewa Malchrowicz-Mośko 30-46
Poszukiwanie tożsamości społeczno-kulturowej w wielokulturowym środowisku regionu turystycznego na przykładzie Andaluzji PDF

Jagoda Adamus, Monika Paluch 47-72
Corrida de toros jako atrakcja turystyczna PDF

Recenzje książek naukowych


Karolina Buczkowska, Marta Kamel 73-76
Zróżnicowanie zachowań konsumentów na rynku turystyki kulturowej PDF

Analiza potencjału turystyczno-kulturowego


Michał Szuszczewicz 77-90
Raport z analizy potencjału turystyczno-kulturowego powiatu głogowskiego PDF

Artykuły przeglądowe


Arkadiusz Ochmański, Marek Piasta 91-113
Piloci wycieczek turystycznych na terenie Polski w latach 2006-2013 PDF