Vol 7 (2012)

Lipiec

Redaktor prowadzący: Izabela Wyszowska

Spis treści

Strona tytułowa numeru


Redakcja Turystyka Kulturowa 1-4
Strona tytułowa i impressum PDF

Artykuły


Seweryn Gałysz, Agnieszka Matusiak 5-20
Erytrea – inne oblicze Afryki PDF

Justyna Kuchta 21-44
Relikty przedchrześcijańskich kultów, wierzeń i obyczajów religijnych na terenie Wielkopolski. Propozycja szlaku turystyczno-kulturowego PDF

Deimantė Stankevičiūtė, Brigita Žuromskaitė 45-60
Rola młynów i wiatraków drewnianych w rozwoju turystyki dziedzictwa kulturowego na Litwie PDF

Recenzje książek naukowych


Izabela Wyszowska 61-64
Krajobraz kulturowy a turystyka PDF

Analiza potencjału turystyczno-kulturowego


Marika Graczyk, Marika Kabacińska, Armin Mikos v. Rohrscheidt 65-92
Wyniki waloryzacji potencjału turystyczno-kulturowego Lubuskiego Szlaku Wina i Miodu PDF

Dyskusja naukowa


Armin Mikos von Rohrscheidt 93-99
Wpływ wielkich, międzynarodowych imprez sportowych na rozwój turystyki kulturowej PDF