Vol 7 (2009)

Lipiec

Redaktor prowadzący: Izabela Wyszowska

Spis treści

Strona tytułowa numeru


Redakcja Turystyka Kulturowa 1-3
Strona tytułowa i impressum PDF

Artykuły


Brigita Zuromskaite 4-14
Przestrzeń historyczna w rozwoju turystyki kulturowej na Litwie (turystyka historyczna) PDF

Magdalena Skalska 15-29
Wartości wielkopolskich kalendarzy polskich i niemieckich przełomu XIX i XX wieku w aspekcie współczesnej turystyki kulturowej. PDF

Recenzje książek naukowych


Marek Kazimierczak 32-39
Apetyt turysty. O doświadczeniu świata w podróży. PDF

Analiza potencjału turystyczno-kulturowego


Agnieszka Bartczak 40-47
Wyniki waloryzacji potencjału turystyczno – kulturowego powiatu średzkiego PDF

Dyskusja naukowa


Armin Mikos v. Rohrscheidt 48-61
Jakie formy turystyki kulturowej i jakie destynacje w ich kontekście są lub mogą być magnesem dla kulturowego turysty? PDF