Vol 9 (2012)

Wrzesień

Redaktor prowadzący: Jacek Borzyszkowski

Spis treści

Strona tytułowa numeru


Redakcja Turystyka Kulturowa 1-4
Strona tytułowa i impressum PDF

Artykuły


Jarosław Uglis, Anna Jęczmyk, Aleksandra Spychała 5-34
Zasoby kulturowe rejonu wielkopolskich parków krajobrazowych PDF

Jagoda Adamus, Monika Paluch 35-54
Wydarzenia kulturalne w mieście poprzemysłowym. Przykład Łodzi PDF

Jacek Borzyszkowski 55-68
Mistrzostwa Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012 a turystyka w Polsce – wstępna ocena PDF

Recenzje książek naukowych


Mirosław Marczak 69-70
Marketing&Football An International Perspective PDF

Analiza potencjału turystyczno-kulturowego


Marek Piasta 71-78
Waloryzacja potencjału turystyczno-kulturowego powiatu mogileńskiego PDF

Artykuły przeglądowe


Marta Kamel 79-83
Polskie biura podróży zajmujące się organizacją wyjazdów dla dzieci o charakterze turystyki kulturowej. PDF