Vol 10 (2012)

Październik

Redaktor prowadzący: Łukasz Gaweł

Spis treści

Strona tytułowa numeru


Redakcja Turystyka Kulturowa 1-4
Strona tytułowa i impressum PDF

Artykuły


Małgorzata Ćwikła 5-17
Turystyka eventowa a nowe trendy w kształtowaniu programów artystycznych festiwali i instytucji teatralnych PDF

Paweł Piotrowski 18-30
Promocja dziedzictwa kulturowego obszaru poprzez wydarzenie (na przykładzie Industriady – Święta Szlaku Zabytków Techniki Województwa Śląskiego) PDF

Łukasz Gaweł 31-40, 85-94
Zarządzanie strategiczne szlakiem dziedzictwa kulturowego w świetle koncepcji stakeholders PDF PDF (English)

Recenzje książek naukowych


Łukasz Gaweł 41-42
Pocztówki z Kresów przedwojennej Polski PDF

Analiza potencjału turystyczno-kulturowego


Arkadiusz Ochmański 43-63
Raport z analizy potencjału turystyczno-kulturowego miasta Tarnowskie Góry i powiatu tarnogórskiego PDF

Szymon Czajkowski 64-76
Raport z analizy potencjału turystyczno-kulturowego miasta Włocławek i powiatu ziemskiego włocławskiego PDF

Dyskusja naukowa


Ewa Malchrowicz-Mośko 77-84
Białe plamy turystyki kulturowej PDF