Vol 2 (2010)

luty

Redaktor prowadzący: Paulina Ratkowska

Spis treści

Strona tytułowa numeru


Redakcja Turystyka Kulturowa 1-3
Strona tytułowa i impressum PDF

Artykuły


Paulina Ratkowska, Andrzej Bełkot 4-20
Karnawał w perspektywie Listy Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego UNESCO PDF

Michał Jarnecki 21-42
W poszukiwaniu mistycznego autentyzmu czyli Birma/Myanmar jako destynacja turystyki kulturowej PDF

Recenzje książek naukowych


Paulina Ratkowska 43-46
Miały być razem, a są wciąż obok siebie “Kultura i turystyka, razem ale jak?” PDF

Analiza potencjału turystyczno-kulturowego


Elżbieta Wendlandt 47-53
Waloryzacja turystyczno-kulturowa powiatu gostyńskiego PDF

Dyskusja naukowa


Zygmunt Kruczek 54-62
Umiejętności i zakres wiedzy niezbędne dla przewodników i pilotów obsługujących turystów kulturowych. PDF