Vol 12 (2012)

Grudzień

Redaktor prowadzący: Przemysław Buryan

Spis treści

Strona tytułowa numeru


Redakcja Turystyka Kulturowa 1-4
Strona tytułowa i impressum PDF

Artykuły


Iga Ewa Smoleńska 5-21
Opuszczone miasta jako destynacje w turystyce kulturowej – analiza przykładów PDF

Katarzyna Ryszewska 21-41
„Wycieczki archeologiczne” w międzyrzeczu Wisły i Pilicy jako przykład XIX-wiecznej turystyki kulturowej i archeoturystyki PDF

Karolina Buczkowska, Ewa Malchrowicz-Mośko 42-55
Etyczne dylematy turystyki kulturowej PDF

Recenzje książek naukowych


Marek Piasta 56-59
Turystyka martyrologiczna w Polsce – na przykładzie Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau PDF

Analiza potencjału turystyczno-kulturowego


Przemysław Buryan 60-71
Raport z analizy potencjału turystyczno-kulturowego powiatu inowrocławskiego PDF

Dyskusja naukowa


Elżbieta Puchnarewicz 72-76
Czy turystyka podąża w stronę epoki zrekonstruowanych zespołów architektonicznych? PDF