Vol 4 (2010)

Kwiecień

Redaktor prowadzący: Karolina Buczkowska

Spis treści

Strona tytułowa numeru


Redakcja Turystyka Kulturowa 1-3
Strona tytułowa i impressum PDF

Artykuły


Krzysztof Parzych, Anna Kibycz 4-16
Etnoturystyka na Huculszczyznie – stan obecny i możliwości rozwoju PDF

Ewa Malchrowicz-Mośko, Karolina Buczkowska 17-37
Fiesty hiszpańskie – jeszcze święta lokalne, czy już tylko atrakcje dla turystów? PDF

Recenzje książek naukowych


Karolina Buczkowska 38-39
Sztuka i podróżowanie: studia teoretyczne i historyczno-artystyczne PDF

Analiza potencjału turystyczno-kulturowego


Armin Mikos von Rohrscheidt 40-53
Waloryzacja potencjału turystyczno-kulturowego miasta Poznania i powiatu poznańskiego PDF

Dyskusja naukowa


Agnieszka Matusiak 54-58
Promocja turystyki kulturowej przez Internet. Czy to wystarczy? PDF