Vol 5 (2010)

Maj

Redaktor prowadzący: Armin Mikos v. Rohrscheidt

Spis treści

Strona tytułowa numeru


Redakcja Turystyka Kulturowa 1-3
Strona tytułowa i impressum PDF

Artykuły


Michał Bogacki 4-27
O współczesnym „ożywianiu” przeszłości – charakterystyka odtwórstwa historycznego PDF

Armin Mikos von Rohrscheidt, Przemysław Buryan 28-51
Główne aspekty organizacji i koordynacji turystyki tematycznej na przykładzie „El Legado Andalusĺ”. PDF

Recenzje książek naukowych


Armin Mikos von Rohrscheidt 52-55
Wiejska turystyka kulturowa PDF

Analiza potencjału turystyczno-kulturowego


Przemysław Balcer 56-63
Waloryzacja potencjału turystyczno-kulturowego Powiatu Złotowskiego PDF

Dyskusja naukowa


Mieczysław Leniartek 64-67
Organizowanie ruchu turystycznego i kształtowanie przestrzeni turystycznej w miejscowościach uzdrowiskowych PDF