Vol 9 (2010)

Wrzesień

Redaktor prowadzący: Armin Mikos v. Rohrscheidt

Spis treści

Strona tytułowa numeru


Redakcja Turystyka Kulturowa 1-3
Strona tytułowa i impressum PDF

Artykuły


Oleksiy Artyshuk 4-24
Indywidualne pakiety turystyczne w turystyce kulturowej PDF

Katarzyna Kowalska 25-38
Parco Museo Jalari jako obiekt zainteresowania turystyki kulturowej PDF

Recenzje książek naukowych


Armin Mikos v. Rohrscheidt 39-44
„Turystyka religijna” Red. Zdzisław Kroplewski i Aleksander Panasiuk PDF

Analiza potencjału turystyczno-kulturowego


Agata Handke 45-51
Waloryzacja turystyczno-kulturowa Powiatu Krotoszyńskiego PDF

Artykuły przeglądowe


Armin Mikos von Rohrscheidt 52-55
Studia turystyki kulturowej napolskich uczelniach - 2010 PDF