Vol 10 (2010)

Październik

Redaktor prowadzący: Paulina Ratkowska

Spis treści

Strona tytułowa numeru


Redakcja Turystyka Kulturowa 1-3
Strona tytułowa i impressum PDF

Artykuły


Tadeusz Jędrysiak 4-20
Architektura sakralna bahá'ítów, najmłodszej religii świata celem turystyki kulturowej PDF

Andrzej Bełkot 21-28
Kulturowy i turystyczny status Sylwestra PDF

Recenzje książek naukowych


Paulina Ratkowska 29-31
O turystyce i nie tylko z punktu widzenia prawodawstwa międzynarodowego „Działania Unii Europejskiej na rzecz kultury i turystyki kulturowej” PDF

Analiza potencjału turystyczno-kulturowego


Emilia Rudy 32-39
Waloryzacja turystyczno-kulturowa miasta powiatu obornickiego PDF

Artykuły przeglądowe


Armin Mikos von Rohrscheidt 40-68
Światowa i polska refleksja naukowa na temat turystyki kulturowej. Bibliografia (Stan: wrzesień 2010) PDF