Vol 11 (2010)

Listopad

Redaktor prowadzący: Izabela Wyszowska

Spis treści

Strona tytułowa numeru


Redakcja Turystyka Kulturowa 1-3
Strona tytułowa i impressum PDF

Artykuły


Izabela Lipińska 4-12
Turystyka penitencjarna PDF

Izabela Wyszowska, Małgorzata Jessa 13-45
Specyfika i znaczenie folkloru łowickiego w turystyce regionalnej PDF

Recenzje książek naukowych


Marek Kazimierczak 46-51
O filozofii podróży inspirowanej książką Alaina de Botton „Sztuka podróżowania” PDF

Analiza potencjału turystyczno-kulturowego


Dominika Grzebyta, Armin Mikos von Rohrscheidt 52-59
Waloryzacja turystyczno-kulturowa powiatu chodzieskiego PDF

Dyskusja naukowa


Andrzej Kowalczyk 60-64
Czy poprawne jest zastępowanie szeroko rozumianych pojęć "krajoznawstwo" i "turystyka" wąsko brzmiącymi terminami w rodzaju "turystyka kulturowa", "turystyka wypoczynkowa" itd.? PDF