Vol 8 (2009)

Sierpień

Redaktor prowadzący: Karolina Buczkowska

Spis treści

Strona tytułowa numeru


Redakcja Turystyka Kulturowa 1-3
Strona tytułowa i impressum PDF

Artykuły


Karolina Steckiewicz, Izabela Wyszowska 4-30
Architektura i sztuka gotycka w Poznaniu w aspekcie turystyki kulturowej. PDF

Olga Smoleńska 31-39
Najnowsze trendy w turystyce eventowej. Gry fabularne i wydarzenia związane z fantastyką i technologią XXI wieku. PDF

Recenzje książek naukowych


Izabela Wyszowska 40-42
Człowiek w podróży. PDF

Analiza potencjału turystyczno-kulturowego


Natalia Masłowska 43-49
Waloryzacja turystyczno – kulturowa powiatu wągrowieckiego PDF

Dyskusja naukowa


Armin Mikos v. Rohrscheidt 50-56
Dokąd zmierza turystyka kulturowa? PDF