Vol 9 (2009)

Wrzesień

Redaktor prowadzący: Paulina Ratkowska

Spis treści

Strona tytułowa numeru


Redakcja Turystyka Kulturowa 1-3
Strona tytułowa i impressum PDF

Artykuły


Ewa Malchrowicz 4-26
Półwysep Iberyjski – raj dla turystów kulturowych. Przegląd potencjału Hiszpanii i Portugalii dla rozwoju wybranych form turystyki kulturowej. PDF

Dariusz Dąbrowski 27-48
Gotyckie kościoły wiejskie Ziemi chełmińskiej – propozycja uprawiania turystyki kulturowej na obszarze wiejskim. PDF

Recenzje książek naukowych


Paulina Ratkowska 49-52
Turystyka i podróżowanie w aksjologicznej perspektywie PDF

Analiza potencjału turystyczno-kulturowego


Armin Mikos v. Rohrscheidt 53-61
Waloryzacja turystyczno – kulturowa Powiatu Wolsztyńskiego PDF

Dyskusja naukowa


Andrzej Kowalczyk 62-65
Nowe atrakcje turystyczne w turystyce kulturowej PDF