Vol 10 (2009)

Październik

Redaktor prowadzący: Karolina Buczkowska

Spis treści

Strona tytułowa numeru


Redakcja Turystyka Kulturowa 1-3
Strona tytułowa i impressum PDF

Artykuły


Monika Prylińska, Paulina Ratkowska 4-16
City break – próba wyjaśnienia i zdefiniowania zjawiska w odniesieniu do polskiego rynku usług turystycznych PDF

Magdalena Banaszkiewicz 17-29
Turystyka kulturowa – przypadek Sankt Petersburga PDF

Recenzje książek naukowych


Karolina Buczkowska 30-32
Przestrzeń turystyczna cmentarzy. Wstęp do tanatoturystyki PDF

Analiza potencjału turystyczno-kulturowego


Ewelina Goździewicz 33-41
Waloryzacja turystyczno - kulturowa Powiatu Leszczyńskiego PDF

Dyskusja naukowa


Armin Mikos v. Rohrscheidt 42-46
Cena dziedzictwa PDF